Skottpremier

Art Premie
Kråka, Kaja, Skata, Mås, Trut 10:-/benpar
Mink 200:-/mink
Mård 100:-/mård
Grävling 100:-/grävling
Räv 100:-/räv
Bäver 200:-/bäver

 

Från fällda fåglar ska fågelns benpar uppvisas.
Beträffande mink, mård och bäver ska svansen uppvisas och för grävling och räv ska öronpar uppvisas.