Vid hjortjakt skall varje jägare

Innan jakt
kontrollera på 070-380 01 85
om hjortar finns kvar på licensen.


Om hjort fällts
anmäl snarast till 070-698 81 00