Hjortjakt

Vid hjortjakt skall varje jägare, innan jakt, kontrollera på  070-380 01 85 om hjortar finns kvar på licensen.

Om hjort fällts skall anmälan snarast rapporteras till 070-698 81 00.